Barış Sarayı

Lord Norman Foster tarafından tasarlanıp 28.791 metrekalik alana inşa edilen Pyramid; Barış Sarayı, Sunday Times dan Hugh Perman’ın bir alıntısına göre Dünya Harikalarından biri olmaya aday bir yapıdır.

Sembol İnşaat tarafından inşa edilen Piramit; Barış Sarayı 77m. yüksekliğindeki göz alıcı bina bir müzeye ve 1500 oturma kapasiteli opera oditoryumuna sahiptir ve Kazakistanın “ Palace of Peace” i olarak anılmaktadır. Büro Happold tarafından tasarlanmış çelik konstrüksiyonla desteklenen Piramidin cam kubbesi İngiliz sanatçı Brian Clarke tarafından tasarlanmıştır ve ses akustik sistemleri Amerikalı Bob Essert tarafından düzenlenmiştir.

Bina, dini anlayışlar için dünya çapında bir merkez olarak düşünülmüş ve şiddetten vazgeçme, inanç ve insanlar arasındaki eşitliğin tanıtımına adanmıştır.

Lokasyon

Nur-Sultan / Kazakhstan

Related Works